Psychiater Post

 

Eigen bijdrage en eigen risico

Eigen bijdragen zijn per 2009 afgeschaft.

U dient wel rekening te houden met het verplicht eigen risico voor 2019 van 385 euro over alle medische behandelingen samen, die u dat jaar heeft gekregen.

Declaratie

Alle minuten die ik met u bezig ben noteer ik en declareer ik bij uw verzekeraar: face-to-face contact, telefoon, email, administratie, overleg met collega’s, beantwoorden verzoeken om informatie, etc.

De kosten worden berekend volgens de zogenaamde DBC systematiek, een systeem dat in instellingen misschien werkt, maar voor de vrije praktijk verkeerde economische prikkels uitdeelt: tussen 1-199 minuten krijg ik een vast bedrag, voor 200-399 minuten een volgend vast bedrag, bij 400-799 minuten weer een volgend bedrag, en zo verder. Helaas zullen we het er ondanks alle kritiek voorlopig mee moeten doen. 

Rekeningen worden aan het eind van de behandeling, of na een jaar behandeling, rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd, behalve bij de zogenaamde restitutiepolissen.

Restitutiepolis

Sommige mensen hebben een restitutiepolis . Dan wordt de rekening rechtstreeks naar u gestuurd en kunt u deze declareren bij uw verzekeraar. Houdt u er rekening mee dat u dan, afhankelijk van uw verzekering, vaak niet alles uitgekeerd krijgt, maar bijvoorbeeld 70%.

No Show

Indien u niet verschijnt op de afspraak, of korter dan 24 uur van te voren afzegt, kan een no-show tarief van 80 euro in rekening worden gebracht.

Onverzekerde zorg product (OZP), relatietherapie en zelfbetalers

Voor zogenaamde onverzekerde zorg reken ik het NZa tarief van 98 euro per 45 minuten. Relatietherapie valt onder deze zorg. Dit tarief reken ik ook voor zelfbetalers.