Psychiater Post

Problematiek

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht: Persoonlijkheidsproblematiek. Depressie. Angststoornissen. Relatieproblemen. ADHD. Verslavingsproblematiek. Bipolaire stoornis. Psychotische stoornissen. Eetproblemen. Autisme Spectrum Stoornissen. Onverklaarde lichamelijke klachten. Extreme vermoeidheid. 

Behandelingsmogelijkheden

Diagnostiek. Medicatie. Psychotherapie. Relatietherapie.

Voor een beschrijving van de verschillende behandelingsmogelijkheden, zie verder in het menu onder “Behandelvormen”.

Aanvang van de behandeling

Bij aanvang van de behandeling maken we een behandelplan.

Deze wordt tevens, indien u daar geen bezwaar tegen heeft, naar de huisarts gestuurd.

Evaluatie van de behandeling

Elk half jaar wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd. Daarnaast krijgt u elke drie maanden een vragenlijst, de BSI, per mail. Wilt u zo vriendelijke zijn om die in te vullen? Dan kunnen we het de eerst volgende keer bespreken.

Behandelduur

Het is moeilijk om een scherp onderscheid te maken in behandelvormen. Soms vinden ze naast elkaar plaats of lopen ze in elkaar over. Om toch een idee te krijgen van de kenmerken van de behandeling, geef ik hieronder enkele richtlijnen. Zie verder “Behandelvormen” in het menu. Individuele behandeling met psychotherapie komt het meeste voor in mijn praktijk en duurt meestal niet langer dan 25 zittingen met een duur van 60 minuten. Ik begin bijna altijd eens per 2 weken. Een enkele keer wekelijks. Als de richting in de behandeling is gevonden kan de frequentie meestal naar beneden, eens per 4-8 weken. 

Medicamenteuze behandeling is niet in aantal zittingen beperkt. De zittingen duren 30 minuten. 

Ondersteunende begeleiding is ook niet in aantal zittingen beperkt en duurt eveneens 30 minuten per zitting. De frequentie kan variëren van eens per 2 weken tot 2 keer per jaar.

Relatietherapie is ook een effectieve vorm van therapie voor beide partners en duurt meestal minder dan 25 zittingen. De zittingen duren meestal 90 minuten. En de frequentie neemt na een aantal zittingen af. 

Een second opinion neemt 1 of 2 zittingen in. De zittingen duren 60 of 90 minuten. 

Voorlichting over medicatie, psycho-educatie over een diagnose en gezinstherapie beslaan 1-5 zittingen. De zittingen duren 60 of 90 minuten.