Psychiater Post

Relatietherapie is een effectieve vorm van therapie voor beide partners als de gesprekken niet worden belemmerd door blijvende conflicten en miscommunicatie. 

In een relatie komt het eigen gedrag en dat van de ander vaak het meest scherp in beeld. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de veiligheid en de mooie verwachtingen die de relatie in het begin bieden. Men laat meer van zichzelf zien in een relatie met een partner. 

Relatietherapie biedt de mogelijkheid om te onderzoeken waar het eigen gedrag vandaan komt. Zowel in de manier waarop het nu optreedt als hoe het is ontstaan in het verleden. Ook wordt in relatietherapie vaak zichtbaar hoe beide partners de kwetsbare kanten van elkaar versterken tijdens problemen. Een relatie biedt een onontkoombare reeks van oefenmomenten om uw eigen emoties te leren hanteren en uw gedrag te leren veranderen. 

Relatietherapie leidt niet altijd tot een herstel van de relatie. Maar zeker wanneer er kinderen zijn zal het nodig zijn om een vorm te vinden om verder te gaan met elkaar. 

Een ander voordeel van relatietherapie is dat een relatieprobleem met een vaste partner een uniek moment is om iets over uzelf te leren. Misschien doet zo’n kans zich niet snel weer voor. Wanneer het u lukt te begrijpen wat er met u gebeurt in een relatie staat u sterker. Of dat nu met uw huidige partner is of met een toekomstige. Doordat relatietherapie nogal eens gepaard gaat met twijfel aan de toekomst van de relatie is het vaak zwaarder dan individuele therapie. Daar staat tegenover dat als de therapie goed loopt, het meestal meer oplevert.