Psychiater Post

Sommige mensen hebben al heel wat ervaring met psychische problemen. Desondanks lukt het niet om zonder hulp de moeilijkheden van het leven aan te kunnen. Daarvoor bestaat de mogelijkheid van ondersteunende therapie. Het doel van ondersteunende therapie is streven naar zelfstandigheid door middel van het opbouwen van een steunnetwerk. Daarin vervul ik meestal ook een rol, maar ik streef ernaar mijzelf overbodig te maken. 

Ik geef ondersteunende therapie aan mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek waarbij complicaties optreden zoals suicidaliteit, weerkerende conflicten met belangrijke naasten, zelfverwaarlozing en eenzaamheid.

Daarnaast begeleid ik mensen in een rustige fase van psychiatrische ziekten zoals schizofrenie, manisch- depressiviteit en recidiverende depressies. Het gaat daarbij om het onderkennen van vroeg-signalen, medicamenteus of adviserend ingrijpen en eventueel het organiseren van intensievere behandeling.