Psychiater Post

Groepstherapie werkt, voor mensen die daarvoor geschikt zijn, meestal als een krachtiger middel dan individuele therapie. De kracht van groepstherapie is meestal ook de reden waarom mensen wat huiverig zijn om eraan deel te nemen. Want als 7 mensen, die u respecteert, het niet met u eens zijn (in uw beleving) is dat veel moeilijker te verdragen dan wanneer alleen een psychiater het niet met u eens is. Maar andersom is het steunender en motiverender wanneer 7 mensen met u meeleven dan slechts één, ook al is het dan een psychiater. 

Heel belangrijk in een groep is dat het veilig is. Ik speel daarin een belangrijke rol. Nieuwe deelnemers moeten zich eerst veilig gaan voelen in de groep. Dat gebeurt door iets over uzelf te vertellen. Belangrijk is dat de privacy van de deelnemers kan worden gewaarborgd door de andere deelnemers. Bereidheid en in staat zijn om daarvoor zorg te dragen, is een voorwaarde om aan de groep te kunnen deelnemen. Respect voor de andere deelnemers is de andere voorwaarde. 

Dinsdagavondgroep 

Een bijeenkomst vindt plaats eens per 14 dagen op de maandagavond van 18.45 tot 22.15 uur. En duurt 2 maal 90 minuten. Voordat u aan de groep deelneemt stellen we samen een behandeldoel vast. Mijn zitting is gestructureerd en gericht op het oefenen van moeilijke situaties buiten de zittingen. Motto: therapie doet u thuis, bij mij onderzoekt u hoe u telkens een stapje verder kan. Ik maak een verslag van mijn zitting met drie onderdelen: Wat hebt u de afgelopen twee weken geoefend? Waar kan de groep u mee helpen? Wat gaat u de komende twee weken oefenen?

Ik werk samen met een dramatherapeute, Jowhanna Donk. Zij doet de tweede zitting op de avond. Zij onderzoekt emoties en weerstanden tegen veranderen en oefenen, en lokt die op een gecontroleerde manier uit tijdens de zitting. Motto: u kunt doeltreffender aan uw problemen werken als ze ook tijdens therapie optreden.