Psychiater Post

Problematiek:

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht: Persoonlijkheidsproblematiek. Depressie. Angststoornissen. Relatieproblemen. ADHD. Verslavingsproblematiek. Bipolaire stoornis. Psychotische stoornissen. Eetproblemen. Autisme Spectrum Stoornissen. Onverklaarde lichamelijke klachten. Extreme vermoeidheid. 

Behandelingsmogelijkheden:

Diagnostiek. Medicatie. Psychotherapie. Relatietherapie.

Voor een beschrijving van de verschillende behandelingsmogelijkheden zie verder in het menu.

Aanvang van de behandeling:

Bij aanvang van de behandeling maken we een behandelplan. Deze wordt tevens, indien u daar geen bezwaar tegen heeft, naar de huisarts gestuurd.

Evaluatie van de behandeling:

Elke half jaar wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd. Daarnaast krijgt u elke drie maanden een vragenlijst, de BSI, per mail. Wilt u zo vriendelijke zijn om die in te vullen? Dan kunnen we het de eerst volgende keer bespreken.Het is moeilijk om een scherp onderscheid te maken in behandelvormen. Soms vinden ze naast elkaar plaats of lopen ze in elkaar over. Om toch een idee te krijgen geef ik hieronder enkele richtlijnen: 

Behandelduur:

Individuele behandeling met psychotherapie komt het meeste voor in mijn praktijk en duurt meestal niet langer dan 25 zittingen met een duur van 60 minuten. Ik begin bijna altijd eens per 2 weken. Een enkele keer wekelijks. Als de richting in de behandeling is gevonden kan de frequentie meestal naar beneden, eens per 4 -8 weken. 

Medicamenteuze behandeling is niet in aantal zittingen beperkt. De zittingen duren 30 minuten. 

Ondersteunende begeleiding is ook niet in aantal zittingen beperkt en duurt eveneens 30 minuten per zitting. De frequentie kan variëren van eens per 2 weken tot 2 keer per jaar.

Relatietherapie is ook een effectieve vorm van therapie voor beide partners en duurt meestal minder dan 25 zittingen. De zittingen duren meestal 90 minuten. En de frequentie neemt na een aantal zittingen af. 

Second opinion duurt 1 of 2 zittingen. De zittingen duren 60 of 90 minuten 

Voorlichting over medicatie, psycho-educatie over een diagnose en gezinstherapie duren 1-5 zittingen. De zittingen duren 60 of 90 minuten.